Lentopelkoinen – Miten selvitä lentomatkasta

Lentopelko, niin kuin muutkin pelot, on luonnollinen tunne, joka edesauttaa ihmistä selviytymään uhkaavassa tilanteessa. Ei tarkalleen tiedetä, mikä aiheuttaa lentopelon. On myöskin epäselvää, kuinka se voidaan parantaa. Sen sijaan tiedetään, että erilaisten pelkojen kanssa voi oppia elämään ja varsinkin lentopelkoa on mahdollista hallita.

Lentopelon irrationaalisuudesta kertoo hyvin se, että lento-onnettomuuksia sattuu todella harvoin. On laskettu, että onnettomuuksien määrä on keskimäärin yksi 5,3 miljoonaa lennettyä kilometriä kohden. Näissäkin tilastoissa on suuria alueellisia eroja. Esimerkiksi Afrikassa, jossa lentoliikenteen määrä on noin 3 prosenttia maailman kokonaisliikenteestä, sattuu noin 20 prosenttia onnettomuuksista.

Lentopelko näyttäytyy eri tavoin

Lentopelko on sille altistuneelle hyvin konkreettinen asia. Se saattaa ilmetä fyysisinä ilmiöinä, kuten käsien hikoiluna ja tärinänä. Jokainen lentokoneen liike koetaan mahdollisena uhkatekijänä. Kuten todettu, ei olla selvillä siitä, mikä lentopelon konkreettisesti aiheuttaa. On kuitenkin arveltu, että lentopelkoa saattaisi aiheuttaa esimerkiksi lentäminen muuttuneessa tai stressaavassa elämäntilanteessa.

Pelon irrationaalista luonnetta kuvaa myös hyvin se, että lentopelkoa esiintyy myös henkilöillä, jotka eivät ennen ole lentäneet. Ahtaan paikan kammo sekä korkean paikan kammo ovat myös yhteydessä sen syntyyn. Lisäksi se, että koetaan oltavan tilanteessa, jonka hallintaan ei itse voida vaikuttaa, voi riittää aiheuttamaan epämiellyttäviä tunteita.

On myös huomattu se, että lentopelko saattaa levitä ihmisestä toiseen. Se on saatettu oppia tiedostamatta toiselta lentämistä pelkäävältä henkilöltä. Jo se tosiasia, että lento-onnettomuuksista uutisoidaan räväkästi ja näkyvästi, saa lentopelkoisen tuntemaan lentämisen vaaralliseksi.

Valitse turvallinen lentoyhtiö

Vaikka lentopelon syitä ei tarkoin tunnetakaan, on sen hallintaan olemassa keinoja. Sanonta ”tieto lisää tuskaa” voidaankin tässä tapauksessa kääntää muotoon ”tieto helpottaa tuskaa”. Se, että lento-onnettomuuksia sattuu todella harvoin, on fakta. Lentoyhtiön valitseminen varmistaa myös lentoturvallisuutta. Esimerkiksi vuonna 2012 sattuneesta 21 lento-onnettomuudesta sattuivat kaikki sellaisille yhtiöille, jotka eivät ole Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n jäseniä.

Kannattaa muistaa tosiasia, että isojen, tunnettujen yhtiöiden koneilla lentäminen on monin verroin turvallisempaa kuin esimerkiksi autoilu. Meillä suomalaisilla on lisäksi yksi etu: Finnair on jo vuosia ollut kärkipaikoilla maailman turvallisimpien lentoyhtiöiden listalla.

Valitse käytäväpaikka ja kuuntele rauhoittavaa musiikki

Koska lentopelko ja klaustrofobia eli ahtaan paikan kammo ovat läheisiä tiloja, voi lentopelkoa hälventää esimerkiksi valitsemalla lippua varatessa paikan käytävän puolelta. Käytäväpaikalta voi aina helposti nousta hetkeksi jaloittelemaan, mikä saattaa lieventää ahdistusta. Modernit lentokoneet on varustettu hyvillä av-laitteilla, joita kannattaa myös käyttää. Keskittymällä kuuntelemaan hyvää musiikkia tai katsomalla elokuvaa unohdetaan helposti ympäröivä tila. Tämä ele saa meidät rentoutumaan ja suuntaamaan ajatukset muuhun. Alkoholin käyttö lentopelon lieventäjänä taas ei ole suositeltavaa.

Hallitsemalla ajatuksiasi voit myös kontrolloida lentopelkoa. Esimerkiksi sen sijaan, että odottelet mielessäsi, milloin kone putoaa tai jotain muuta katastrofaalisen hallitsematonta sattuu, voit suunnata ajatuksesi esimerkiksi lomakohteesi viihdetarjontaan tai suunnitella rantalomaa ja muita aktiviteetteja.

Henkilökunta auttaa

Kannattaa myös muistaa, että matkustamohenkilökunta on koulutettu myös auttamaan lentopeloista kärsiviä. Avoimesti kyselemällä mieltä askarruttavista asioista lentämiseen liittyen saattaa helpottaa pelkotilaa. Yksi keino on myös tutustua lentämisen tekniikkaan ja periaatteisiin. Kun ymmärtää, miksi ja miten tonneja painava teräsputki kestää ilmassa, voi se rauhoittaa pelkoja. Toinen rauhoittava tosiasia on, että ilmailuala on varmasti tiukimmin valvottu ja säännöstelty ala. Lentokoneita huolletaan jatkuvasti eri konetyyppien huoltosuunnitelmien mukaan. Tällä tavalla minimoidaan mahdolliset tekniikasta johtuvat viat, joten rikkinäisillä koneilla ei lennetä.

Ennen jokaista lentoa matkustamohenkilökunta esittelee turvallisuuteen liittyvien laitteistojen, kuten turvavyön ja happilaitteiden käyttöä ja hätäuloskäytävien sijaintia. Lisäksi jokaisessa lentokoneessa on istuimien selkänojien takana sijaitsevassa taskussa lentokoneen valmistajan tekemä turvallisuusvihkonen, jossa esitellään, kuinka toimia eri tilanteissa. Oman viihtyvyyden lisäämiseksi on hyvä tutustua näihin turvallisuutta lisääviin seikkoihin. Jo tietoisuus siitä, että konetta suunniteltaessa on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon myös tavallisesta poikkeavat tilanteet, vaikka niiden todennäköisyys onkin häviävän pieni, lisää turvallisuuden tunnetta.

Tilastollista faktaa on myös, että lentämisen kriittisimmät minuutit ovat lentoon lähtiessä kolme minuuttia ja laskeutumisen aikaiset kahdeksan minuuttia. Tällä tavalla ajattelemalla muu lentokoneessa vietetty aika voi olla viihtyisää ja huoletonta. Lisäksi kannattaa myös pukeutua lentomatkalle rennosti. Epämukava vaatetus ja puristavat jalkineet lisäävät helposti ahdistuksen tunnetta.

Apua kurssilta

Lentopelon yleisyyden takia lentoyhtiöt ovat alkaneet järjestää kursseja. Niillä annetaan tietoa lentämiseen liittyen, ja esimerkiksi Finnairin järjestämän kurssin päätteeksi käydään lentämässä koko kurssin osallistujien voimin. Tämä osoittaa, että lentopelosta kärsivä ei ole yksin ongelmansa kanssa, vaan sen hallintaan paneudutaan tosissaan. Pelon kontrollointiin on myös olemassa aivojen neurologiaan tukeutuvia psykologien vetämiä kursseja, joilla on saatu hyviä lopputuloksia. Apuna saatetaan käyttää esimerkiksi hypnoosia. Aivojen toimintaan vaikutetaan esimerkiksi vahvistamalla hyviä ajatuksia ja minimoimalla pahoja.

Lentopelon voittaminen saattaa olla avain hyvinvointiin. Se, että voi ja uskaltaa toteuttaa unelmansa viettää antoisa loma jossakin eteläisessä lomakohteessa ja huomata, että lentämisessä ei sittenkään ole mitään pelättävää, voi olla vapauttava tunne.

Privacy Policy