Finavia valittiin taas top10 parhaan joukkoon

Lentoliikenteen sujuvuudesta maassamme vastaa pääosin valtion omistama Finavia-yhtiö, jolle kuuluu käytännössä lähes kaikki lentoasemilla tapahtuva toiminta pois lukien itse lentoliikenteen harjoittaminen. Sen ydinliiketoiminta on jakaantunut lennonvarmistus- ja lentoasemapalveluihin. Lentoasemapalveluita ovat esimerkiksi kiitoratojen sekä terminaalien ylläpitäminen ja turvatarkastukset.

Lennonvarmistuksen alaisuudessa ovat koko Suomen ilmatilan käytön hallitseminen sekä lentoreittien ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen sen omistamilla lentokentillä maassamme. Asiakkaina Finavialla ovat kaikki Suomen ilmatilaa käyttävät kaupalliset lentoyhtiöt, sotilasilmailu ja yleisilmailu. Finavialla on kaksi toimintaa kiinteästi tukevaa tytäryhtiöitä: Airpro Oy, joka tuottaa muun muassa lentoliikenteen tukipalveluita sekä Lentoasemakiinteistöt Oyj.

Finavian liikevaihto oli vuonna 2015 noin 353 miljoonaa euroa, kun taas henkilöstön määrä oli 2317. Aasian liikenteen kasvun myötä Helsinki-Vantaasta on tullut Pohjoismaiden johtava vaihtokenttä, ja sen menestyminen on tärkeää koko Suomen lentokenttien kehitykselle. Helsinki-Vantaan matkustajamäärä vuonna 2015 oli yli 16 miljoonaa, mikä tarkoittaa noin kolmen prosentin kasvua edellisestä vuodesta.

Samana vuonna Finavian hallitsemien kaikkien lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä oli yli 20 miljoonaa henkilöä. Tavaraliikenteen tonnimäärä oli noin 161 500 tonnia, jossa oli laskua edellisvuoteen verrattuna 14,7 prosenttia. Laskeutumisten määrässä oli vähennystä noin 1,8 prosenttia, mutta matkustajien määrä taas ei vähentynyt. Tämä asia johtuu lentokoneiden tehokkaammasta käyttöasteesta. Finavian verkostoon kuuluu 23 lentokenttää Suomessa.

Lentoliikenteen sujuvuudesta pidetään huolta

Liikenteen sujuvuudesta lentoasemalla vastaavat lennonjohtajat, joiden työpaikka on lennonjohtotornissa. Käytössään heillä on useita tutkanäyttöjä, joilta voidaan seurata lentoaseman läheistä ilmaliikennettä ja myös lentoasemalla tapahtuvaa maaliikennettä metrin tarkkuudella. Lennonjohtajat siis ohjaavat myös kaikkien lentoaseman alueella liikkuvien ajoneuvojen liikettä. Tämä tehostaa eri toimijoiden yhteistyötä ja parantaa myös turvallisuutta.

Suuremmilla ja vilkkaammin liikennöidyillä lentoasemilla on myös lähestymislennonjohto, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että laskeutuvat lentokoneet ovat jonossa porrastettuina oikeisiin korkeuksiin. Sen tehtäviin kuuluu myös huolehtia siitä, että nousevat koneet lähtevät oikeisiin suuntiin ja pysyvät porrastettuina suunnitelluissa korkeuksissa. Lähestymislennonjohto seuraa ja johtaa lähteneitä koneita noin 100 kilometriä. Tämän rajapyykin jälkeen ne siirtyvät aluelennonjohdon johdettavaksi. Se johtaa koneita niin kauan, kun ne ovat Suomen ilmatilassa.

Finavia haluaa kehittyä jatkuvasti

Finavia myös vastaa itse Helsinki-Vantaan lentoasemasta ja sen kehityksestä. Se onkin päättänyt investoida 900 miljoonaa lentoaseman infrastruktuuriin ja palveluihin. Tämä asia näkyy jo nyt uusien merkkiliikkeiden ja tasokkaiden ravintoloiden avaamisena lentokentälle, sillä niiden käyttäjiksi on kaavailtu lähinnä kasvavaa aasialaisten matkailijoiden joukkoa. Suurin muutos kuitenkin on lentoaseman 400 miljoonan euron laajennushanke. Tämä askel arvioidaan tarpeelliseksi ennen kaikkea aasialaisten matkailijoiden kasvavan määrän takia.

Finavia huolehtii myös lentomatkailijoiden turvatarkistuksista Helsinki-Vantaalla. Se on ottanut käyttöön uutta tekniikkaa, joka osaltaan nopeuttaa turvatarkastusten sujumista. Uusi teknologia tunnistaa mahdolliset räjähdysainejäämät matkustajissa ja myös matkatavaroissa. Näin Helsinki-Vantaa liittyi niiden suurten eurooppalaisten lentoasemien seuraan, joilla on jo kyseinen tekniikka käytössään.

Finavia on muutenkin hyvin ajan hermolla, mitä tulee esimerkiksi digitalisaatioon. Finavian Helsinki Airport -sovellus helpottaa matkustajien suunnistamista ja ajankäyttöä lentoasemalla. Se on ladattavissa älypuhelimille AppStoresta tai Google Play -kaupasta. Ominaisuudet, kuten oma lento ja tiedot palveluista sekä turvatarkastuksien jonojen pituuksista, näkyvät mobiililaitteen näytöllä reaaliaikaisina, ja lisäksi käytettävissä on myös esimerkiksi pysäköinnin ennakkovaraus. Sovellus on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. Rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi saa käyttöönsä myös interaktiivisen kartan ja sijaintipaikannuksen, joten ne helpottavat suunnistamista lentoasemalla.

Yritys vaikuttaa kansantaloudellisesti

Finavia on myös erittäin merkittävä työllistäjä. Tällä hetkellä yhtiö työllistää Helsinki-Vantaalla noin 20 000 työntekijää, kun taas uuden laajennuksen myötä työntekijöitä tulee noin 5000 lisää. Pelkästään rakennusaikanakin tarvitaan noin 400 rakentajaa. Talvihuolto, kuten lumitöistä lentoaseman alueella huolehtii noin sata henkilöä, kun taas Finavian lumenpoistojärjestelmät ovatkin herättäneet kansainvälistähuomiota.

Kiitoratojen puhtaanapitoon lumesta käytetään erityisesti tähän tehtävään suunniteltuja laitteita, joilla tehtävä voidaan suorittaa nopeasti ja tehokkaasti ennalta suunnitellun ohjelman mukaisesti. Yksi kiitoradan puhdistamiseen käytettävä harjapuhallinlaite maksaa noin miljoona euroa, mutta yhden kolmen kilometrin mittaisen kiitotien puhdistamiseen lumesta menee noin 10 minuuttia. Erilaisten kiitotien pintojen ja syvemmälle maan sisään upotettujen anturien avulla henkilökunta pystyy tarkkailemaan lämpötilavaihteluja ja ennakoimaan säätilan muutokset noin 6-8 tuntia etukäteen.

Suuria taloudellisia panostuksia

Helsinki-Vantaa ei suinkaan ole ainoa lentoasema, jolle Finavia on suunnitellut suuria investointeja ja remontointihankkeita. Esimerkiksi Suomen toiseksi vilkkaimman lentoaseman, Oulun, lentoliikennealueita uusitaan noin 13 miljoonalla eurolla. Oulun lentoasemaan Finavia on investoinut lähes 30 miljoonaa euroa 2000-luvulla. Kyseisellä paikalla on suuri merkitys pohjoisen Suomen elinkeinoelämälle, joten sinne suoritetut investoinnit tukevat alueen kilpailukykyä.

Muutkin pohjoisemman Suomen lentokentät ovat saaneet kasvoja kohottavia uudistuksia. Esimerkiksi Kittilän lentoasemalla on uusittu tiloja matkustajien käyttöön, mutta lentoaseman palveluja on myös lisätty.

Finavian intresseissä on myös muiden sen omistuksessa olevien lentokenttien matkustajamäärien lisääminen. Yksi yhtiön harjoittama tapa on osallistua erilaisille messuille, joilla se voi luoda yhteyksiä eri lentoyhtiöihin ja matkailualan toimijoihin. Kiinnostuksen kohteena tällä hetkellä on Lappi ja Helsinki, mutta myös muualla on potentiaalia. Esimerkkinä tästä on Air Balticin avaama reitti Tampere-Pirkkalasta Riikaan.

Privacy Policy